REGULAMIN

1. Przyjmującym darowizny jest:

Fundacja Singletrack Glacensis
ul. Zimowa 10 m 9
57-215 Srebrna Góra

NIP 887 181 80 09

Regon 383822780

Nr KRS 0000793092

 

2. Darowizna jest dobrowolna i będzie przeznaczana na cele statutowe Fundacji Singletrack Glacensis – StatutSingletrackGlacensis

3. Wielkość darowizny nie jest określona, o wielkości darowizny decyduje darczyńca.

4. Przelewy24 są pośrednikiem w przyjmowaniu darowizn przez Fundację Singletrack Glacensis. Prowizja Przelewy24 to 1,9 %.